แปลนบ้านที่ใช่กับ 5 ปัจจัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม

ไม่ว่า จะ ปลูกบ้าน เอง หรือ ซื้อ บ้าน สำเร็จรูป

ไม่ว่า จะ ปลูกบ้าน เอง หรือ ซื้อ บ้าน สำเร็จรูป หนึ่ง ใน สั่งสำคัญ ที ห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาด

สำหรับการ พิจารณาคือ แบบแปลน บ้าน ด้วยเหตุว่า เป็น สั่ง ที่ ทำให้เห็นว่า บ้านนั้นน่าอยู่

รวมทั้งตอบ ปัญหา สำหรับเพื่อการ พักอาศัย ไหม แล้วก็ ถ้าเลือก แขบแปลน บ้าน ไม่ดี ก็ มัก

ยาก ที่ ปรับแก้ได้ไพเราะ เกิดเรื่อง ใน ระดับ ส่วนประกอบ ของ บ้าน ที่ การถอดถอน หรือ ความ

เคลื่อนไหว อะไร นั้น จำเป็นต้อง ใช้เวลา และก็เงิน หลายชึ้น อยากได้บ้านทีอยู่สบาย พอดี

รวมทั้ง ไม่มี ปัญหา ? ตามมา มอง สั่งจำเป็น สำหรับในการ ไตร่ตรอง เลือก แบบแปลน บ้าน กัน

เลย ซ็ง ใช้ได้ กับ แบบแปลน บ้าน ชั้นเดียว แขบแปลน บ้าน สอง ชั้น หรือ จะ ก็ ชั้น ก็ได้ ออกแบบบ้าน

1. ขนาดพื้นที่ดินและขนาดตัวบ้าน

ควรเลือกแปลนบ้านที่มีขนาดพอเหมาะกับจำนวนคนในครอบครัวและกำลังทรัพย์ ที่สำคัญ กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคารกำหนดให้ต้องมีระยะห่างระหว่างตัวบ้านกับรั้วอย่างน้อย 2 เมตรสำหรับบ้าน 2 ชั้น และอย่างน้อย 3 เมตรสำหรับบ้าน 3 ชั้น

ดังนั้นขนาดความกว้างของตัวบ้านจึงต้องน้อยกว่าความกว้างของที่ดินอย่างน้อย 4 เมตร และความยาวของตัวบ้านก็ต้องน้อยกว่าความยาวของที่ดินอย่างน้อย 4 เมตรเช่นกัน ไม่เพียงเท่านี้ แปลนบ้านควรสอดคล้องกับรูปทรงของที่ดิน เช่น ที่ดินเป็นทรงหน้ากว้าง แปลนบ้านก็ควรเป็นแบบหน้ากว้าง และที่ดินเป็นทรงลึก แปลนบ้านก็ควรเป็นแบบทรงลึกเช่นกัน

2. สภาพแวดล้อม

การจัดวางห้องต่าง ๆ ในแปลนบ้านต้องคำนึงถึงการใช้สอยและสภาพแวดล้อม เช่น ห้องนอนและห้องทำงานที่ต้องการความสงบเงียบก็ควรอยู่ในด้านที่ไม่มีเสียงดังอย่างด้านที่ไม่ติดถนนหรือด้านที่ติดกับสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน

3. ทิศแดดและทิศทางลม

ควรให้ห้องที่มีความชื้นอย่างห้องน้ำและลานซักล้าง ห้องที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยอย่างห้องเก็บของ รวมทั้งบริเวณที่รับแดดแรงได้อย่างลานจอดรถ หันไปทางทิศตะวันตกที่รับแดดบ่าย เพื่อช่วยลดความร้อนของตัวบ้าน ควรปลูกต้นไม้หรือสร้างโครงสร้างยื่นหรือกันสาดบังแดด

ส่วนห้องที่ใช้งานประจำ เช่น ห้องรับแขก ห้องนอน และห้องนั่งเล่น ควรอยู่ในทิศที่รับลม ซึ่งก็คือทิศเหนือ (จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) และทิศใต้ (จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงมีนาคม-ตุลาคม) เพื่อให้บ้านเย็นสบายขึ้นและช่วยประหยัดค่าไฟจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และถ้าเหมาะสมกับรูปทรงของที่ดิน

ควรวางตัวบ้านด้านที่แคบกว่าไว้ตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพื่อให้รับแดดน้อย ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ด้านที่กว้างกว่าจะหันไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ซึ่งไม่รับแดดโดยตรงแต่รับลมโดยตรง แปลนบ้านแบบนี้จึงช่วยให้ได้รับความร้อนอบอ้าวจากแสงแดดน้อยลงและเย็นสบายขึ้นจากการรับลม

4. ประตูและหน้าต่าง

แปลนบ้านที่ดีควรวางประตูและหน้าต่างที่ไม่ตรงกันเพื่อมิให้ลมเข้าแล้วออกไปทันที ซึ่งทำให้บ้านไม่ได้รับความเย็นเท่าที่ควรและไม่เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศภายในบ้าน นอกจากนี้ ตำแหน่งของประตูและหน้าต่างยังต้องสอดคล้องกับทิศรับลมและการถ่ายเทอากาศภายในบ้านด้วย เช่น ควรมีประตูในด้านที่รับลมโดยอาจสร้างที่ห้องรับแขกหรือมุมนั่งเล่น และควรมีหน้าต่างในด้านที่รับลมมากกว่าด้านที่ไม่รับลม (ซึ่งมักเป็นด้านที่รับแดด) รวมทั้งยังควรมีจำนวนหน้าต่างที่พอเหมาะในการรับลมและแสงสว่าง เช่น ห้องนอนไม่ควรมีหน้าต่างจำนวนมากหรือขนาดใหญ่ในทิศตะวันตกและทิศตะวันออก เพราะแสงแดดจากทิศเหล่านี้จะทำให้ห้องร้อน

5. ไลฟ์สไตล์กับประโยชน์ใช้สอยในแปลนบ้าน

ให้คำนึงถึงจำนวนคนและไลฟ์สไตล์ของคนในครอบครัว แล้วตัดสินใจว่า ต้องมีห้องอะไรบ้างโดยเฉพาะห้องนอนและห้องน้ำ ควรมีห้องอะไรเพิ่มเติมจากห้องทั่วไปที่ต้องมี เช่น ห้องทำงาน ห้องพระ ห้องแม่บ้าน ห้องนอนชั้นล่างสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งควรมีห้องแต่ละประเภทจำนวนกี่ห้อง โดยลักษณะแบบแปลนบ้านมีการใช้แปลนห้อง 2 ประเภทดังนี้

ไม่ว่า จะ ปลูกบ้าน เอง

แบบแปลนบ้านที่ผสมผสานระหว่างแปลนห้องแบบเปิดและปิด

1. แปลนห้องแบบเปิด

คือ การจัด ให้พื้นที่ หนึ่ง มีมุม ใช้สอย หลายอย่าง ตังเช่น ห้องโถง ที่ ม็ รอบๆ รับรองแขก

รอบๆ กินอาหาร รวมทั้ง รอบๆ เตรียมอาหาร และก็ ห้องนอน ขนาดใหญ่ ที่ เพิ่มเติม เป็น ห้อง

รับแขก แล้วก็ ห้องทำงาน ใน ตัว แบบแปลน ห้อง แบบงี้ มีคุณลักษณะเด่นก็คือ รับแสงไฟ จาก

ธรรมชาติ ได้ ทั่วถึง กว่า แขบแปลน แบบ มี พื้นที่ ปิด ทำให้ มอง มี พื้นที่ กว้าง ขึ้น และก็ สามารถ

ตัดแปลงปรับปรุงแก้ไข การใช้สอย สำหรับ คนไม่ใช่น้อยขึ้น อย่าง การจัด งานเลี้ยงได้ ตลอด

จน สามารถ วางแบ แล้วก็ตกแต่ง ให้เป็นม เดียวก้น ได้ ทำให้ง่าย แล้วก็ มัธยัสถ์ งบประมาณ

กว่า การออก แบบ แล้วก็ การตกแต่ง ครั้งละ ห้อง แต่ว่า มีข้อเสีย เป็น รอบๆ ต่างๆ นี้ มีการ

ใช้สอย แตกต่าง และก็ การเชื้อมต่อ รอบๆ กลุ่มนี้ บางทีอาจ ทำให้เกิดผลกระทบ ใน เรื่อง ความมี

ระเบียบเรียบร้อย ความเป็นส่วนตัว แล้วก็ ความสะอาด อาทิเช่น ของกิน ใน รอบๆ เตรียม

อาหาร บางทีอาจ ส่งกลั่น ก่อกวน แขก ใน รอบๆ รับรองแขก หรือ ผัว ยัง เปิดไฟ ปฏิปัติงาน ใน

รอบๆ ปฏิบัติงาน แต่ว่า ก่อกวน เมีย ที่ ต้องการจะ นอน ใน รอบๆ ที่พักผ่อน ฯลฯ

2. แปลนห้องแบบปิด

คือ การจัด ให้ห้องหนึ่งมีพื้นที่ ใช้สอย เฉพา: ด้าน ซึ่ง เหมาะสมกับ คนที่ ถูกใจ ความเป็นส่วน

ตัว รวมทั้ง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะ ช่วย จัด ให้ บ้าน เป็นสัด เป็น ส่วน ดีไซน์ ธัม แต่ละ

ห้อง ให้เหมาะสมกับ การใช้สอย รวมทั้งสไตล์ของผู้ใช้ห้อง นั้นได้ง่าย ใช้สอยได้ง่าย แล้วก็

ดูแลง่าย ได้ด้วยเหมือนกั้น โดยเหตุนี้ ผู้คนจำนวนมาก ก็เลยนิยม ให้ รอบๆ ที่ อยาก ความเป็น

ส่วนตัว ดังเช่นว่า ห้องนอน ห้องทำงาน ครัว แล้วก็ห้อง พระ เป็น แบบแปลน ห้อง จาพวก นี้

แม้กระนั้น จุดอ่อน เป็น จำเป็นต้อง ใช้งบประมาณ มากยิ่งกว่าแบบแปลน ห้อง ที่ เป็นหลัก ที่

เปิด และก็บางทีอาจ มิใต้ รับ แสงไฟ จาก ธรรมชาติมากมาย และก็ทั่วถึง นัก ดังนี้ ขึ้นกับ การ

จัด ตีหน้า ต่างรวมทั้ง แนวทางรับ แดด ด้วย อย่างไรก็แล้วแต่ เมืองไทย เป็น เมืองที่มีอากาศ

ร้อน ที่ มี แสงตะวัน ทั้งปี การ รับ แสงสว่างก็เลย ไม่น่า จะ ส่งผล อะไร มากสักเท่าไรนัก

การ หา แบบแปลน บ้าน ที่ ชอบใจ ใช่ สำหรับ ไลฟ์สไตล์ ของ ครอบครัว นั้น จะต้อง พิเคราะห์ ต้น

สายปลายเหตุ ใน ข้างต้น ประกอบ กัน โดยจารณาถึง การใช้สอย จริง ของ คนภายในครอบครัว

เป็นหลัก

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *